درباره مهدک

چرا مهدک؟

نام "مهدک" گرچه وجود یک مهد کوچک را در فضای مجازی به ذهن می آورد ولی ابتدای حروف "مراقبت‌های همه جانبه دوران کودکی" نیز هست. ما مهدک را برای والدینی تدارک دیده‌ایم که در نظر دارند صاحب فرزندی شوند و یا اکنون منتظر بدنیا آمدن او هستند و یا اکنون این موجود نازنین را در آغوش دارند. شما مادر یا پدر هر دو باید اهمیت تغذیه جسمی و روانی او را در این دوران بسیار حساس بدانید و در دانستن و بکار بردن توصیه ها مشارکت داشته باشید. شما مسئول مستقیم رشد و تکامل مناسب فرزند خود هستید و دانش شما از چگونگی رشد مغز در این دوران شما را به این باور می‌رساند که توانایی خلاقیت کودک شما، توانمندی ذهنی و جسمی او و آینده او در رفتارهای شما و نوع نگاهتان به زندگی او شکل می‌گیرد.

دانلود اپلیکیشن