دوران بارداری

29 فروردین 1394

چه باید بکنیم تا برای پدر یا مادر شدن ، آماده شویم

برای کسب این آمادگی برخی نکات مفید وجود دارند که می توانید آنها را به کار ببرید: اضطراب شما در مورد اتخاذ نقش والد ناشی از نگرانی شما در مورد چگونگی مدیریت درست کودک است، خودتان را بعنوان یک والد ببینید و مهارت هایتان را رشد دهید. درمورد تکامل کودک […]
17 مرداد 1394

مادر شدن

مادر شدن، تجربه ای سرشار از شگفتی هاست. بزرگترین شگفتی، شدت احساسات مادر نسبت به کودک تازه به دنیا آمده است. قبل از تولد وی حتی تجسم زندگی همراه با مسئولیت مراقبت و نگهداری از یک کودک دشوار به نظر می رسد. اما پس از تولد او زندگی بدون وجود […]
27 مرداد 1394

اهمیت بهداشت روان مادر در طی بارداری

برای بسیاری از زنان جوان حاملگی و مادر شدن تجارب مثبت و خوشایندی هستند و مادر شدن برایشان یک نقطه عطف در تکامل محسوب می شود. با این حال بارداری با تهدیدهایی نیز همراه است و بر این اساس مراقبت های بهداشتی از زنان باردار در طی چندین دهه گذشته […]
دانلود اپلیکیشن