آموزش دستشویی رفتن

2 شهریور 1395

آموزش دستشویی رفتن به کودک

  آموزش مرحله به مرحله ۱ـ علایم آمادگی اولین قدم، تعیین زمان دقیق برای شروع آموزش به کودک به منظور استفاده از لگن می باشد. برای اینکه آموزش را شروع کنیم، وجود ۴ علامت و یا بیشتر، از مجموعه علایم زیر کافی است: * کودک بتواند بنشیند و حدودا ۵ […]
دانلود اپلیکیشن