آموزش زبان

29 دی 1399

کودک دو زبانه

برخی از کودکانی که به طور همزمان به آنها دو زبان آموزش داده می شود، دیرتر از یک زبانه ها زبان باز می کنند. این تاخیر موقتی است و بر اساس اعتقاد کارشناسان، قانون همیشگی و ثابتی هم نیست. متاسفانه، والدینی که نگران یادگیری مهارت های کلامی فرزند دو زبانه […]
دانلود اپلیکیشن