27 اردیبهشت 1394

مواد مغذی مورد نیاز کودک – آهن

آهن یکی ازاجزاء تشکیل دهنده هموگلوبین است .هموگلوبین یکی از ترکیبات مهم واصلی خون است که نقش مهمی درانتقال اکسیژن به بافتها دارد. گرچه مقداری ذخیره آهن در بدن وجود داردولی بایدهرروزازطریق غذا آهن به بدن برسد. اگرآهن به مقدارکافی دریافت نشود کم خونی رخ میدهد.نوزاد هنگام تولد باذخایر کافی […]
دانلود اپلیکیشن