اختلال ارتباطی

9 اسفند 1393

قرار گرفتن در معرض آفت کشها با خطر اختلالات ارتباطی در کودکان رابطه دارد

قرار گرفتن در معرض آفت کش ها با خطر اختلالات ارتباطی در کودکان رابطه دارد مطالعات نشان می دهند که زنان بارداری که در معرض آفت کش ها قرار می گیرند ممکن است کودکانی با اختلالات رفتاری به دنیا بیاورند پژوهشگران پس از مطالعات روی ۳۰۰ کودک در مرکز ارزیابی […]
دانلود اپلیکیشن