اسبازب بازی

31 مرداد 1395

نگاهی به اسباب بازی‌های مناسب برای کودکان پیش دبستانی

به فرزندتان در کشف دنیای اطرافش کمک کنید نگاهی به اسباب بازی‌های مناسب برای کودکان پیش دبستانی نویسنده: فاطمه اسلامیه کودکان زمان زیادی را به بازی و فعالیت می‌پردازند. کودکان زمان بازی را بسیار دوست داشته و این زمان را بر هر چیز دیگری مقدم می‌دارند. انتخاب اسباب بازی مناسب […]
دانلود اپلیکیشن