اصول اخلاقی

29 دی 1393

اصول اخلاقی کودک ۴ ساله

در این سن کودک شما تمام تلاشش را می‌کند، که خوب باشد تا او را دوست داشته باشید. در این سن کودک شما تمام تلاشش را می‌کند، که خوب باشد تا او را دوست داشته باشید. این مساله نقطه عطفی در رشد اخلاقی او به حساب می‌آید. مثلا وقتی که […]
27 اردیبهشت 1394

آیا کودکان ۴ ساله هم اصول اخلاقی دارند؟

در این سن کودک شما تمام تلاشش را می‌کند، که خوب باشد تا او را دوست داشته باشید. این مساله نقطه عطفی در رشد اخلاقی او به حساب می‌آید. مثلا وقتی که دم گربه را می‌کشد و شما از دستش عصبانی می‌شوید، در طول روز مدام از شما می‌پرسد: «من […]
دانلود اپلیکیشن