اضطراب کودک

9 شهریور 1394

اضطراب کودکان

کودکان گیرنده‌های بسیار قوی دارند و اضطراب به سهولت به آنها انتقال داده می‌شود. پدر و مادر نخستین معلم و مربی کودک اند ، علمکرد و رفتار آنها درس آموزنده‌ای برای کودکان است. اگر والدین افرادی ترسو یا شجاع باشند، فرزندان اغلب به همانگونه خواهند بود. اگر پدر و مادر […]
دانلود اپلیکیشن