الگوی صحیح غذایی

17 مرداد 1395

الگوی غذایی صحیح کودکان ۲ تا ۵ ساله

برای تامین انرژی و مواد مغذی مورد نیاز، برنامه غذایی این کودکان باید شامل ترکیبی از غذاهای مختلف متشکل از گروه های اصلی غذایی باشد. گروه های اصلی غذایی در قالب راهنماهای غذایی برای این سنین عبارتند از : گروه نان و غلات (شامل نان،برنج و ماکارونی) که تامین کننده […]
دانلود اپلیکیشن