انتخاب مهد کودک

27 مرداد 1394

بهترین «مهدکودک» برای کودک شما

قبل از انتخاب و ثبت نام در یک «مهد کودک» بهتر و ضروری است تا مواردی مختصر را مدنظر قرار بدهید. از جمله اینکه; سوالاتی از کارکنان آنجا بپرسید و با والدین کودکانی که در آن مهد هستند صحبت کنید. نسبت تعداد مربیان به تعداد بچه ها: هرچه تعداد کودکان […]
دانلود اپلیکیشن