اولین لبخند

31 تیر 1393

دامنه تکامل اجتماعی و عاطفی کودکان در سه ماهگی

تکامل اجتماعی و عاطفی در ماه دوم، بیشتر اوقات خود را صرف تماشا و گوش دادن به اشخاص اطراف خود می‌کند. او به‌خوبی توجه اطرافیان به خود را درک می‌کند و وجود آنان باعث سرگرمی و آرامشش می‌شود. وقتی به او لبخند می‌زنید، احساس خوبی پیدا می‌کند و به‌طور غریزی […]
دانلود اپلیکیشن