بازی های محاسباتی

16 مهر 1393

رفتار اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود دو و نیم سالگی

رفتار اجتماعی و بازی‌ها در حدود دو و نیم سالگی کودک فوق‌العاده فعال، بی‌قرار و سرکش است. شناخت کمی ازخطرهای متداول دارد. او نیاز به پاسخ سریع به خواسته‌هایش و یا به تاخیر نینداختن درخواست‌هایش را دارد. وقتی والدین مانع او شوند، اوقات تلخی می‌کند و به‌راحتی عصبانی می‌شود. هنوز […]
دانلود اپلیکیشن