بالا آوردن

29 تیر 1393

رعایت نکاتی جهت کمک به کاهش بالا آوردن شیر در نوزاد

بعضی از شیر خواران، بیشتر از کودکان دیگر بالا می‌آورند. ولی وقتی آنان در حالت نشسته قرار می‌گیرند، کمتر به این حالت دچار می‌شوند. در کودکانی که زیاد بالا می‌آورند، این حالت تا زمانی که راه رفتن شروع شود یا تا شروع تغذیه با فنجان، ادامه می‌یاید و پس از […]
دانلود اپلیکیشن