باورهای نادرست رایج

11 مرداد 1394

اصول رفتار با کودک (باورهای رایج نادرست در تربیت فرزند)

بسیاری از مشکلات به خود پدرها و مادرها برمی گردد. زیرا رفتار و گفتارمان در رابطه با بچه ها با تحکم و تأکید همراه است. هیچوقت در کنار بچه ها قرار نگرفته ایم و با آنها نمی نشینیم، از آنها نمی پرسیم چه می گویند و چه می خواهند و […]
دانلود اپلیکیشن