بغل كردن

27 بهمن 1393

چگونه نوزاد خود را در آغوش بگیرید

ممکن است در ابتدا نوزاد تازه متولد شده به نظرتان ظریف و شکننده برسد. اما از لمس نمودن و حمل کردن و در آغوش گرفتن نوزادتان نهراسید! در حقیقت مطالعات نشان داده که نوزادانی که به مدت ۲ ساعت در روز در آغوش گرفته می شوند، بهتر رشد کرده و […]
دانلود اپلیکیشن