تاخیر در صحبت

22 اردیبهشت 1394

در چه صورت کودک ۴ساله به گفتار درمانی نیاز دارد؟

کودک ۴ ساله در شرایط زیر به کمک احتیاج دارد : وقتی بسیاری از کلمات را اشتباه تلفظ می‌کند، وقتی به سختی می‌توان مفهوم و معنای صحبت‌هایش را فهمید،آنچه را به او می‌گویید، نمی فهمد، مرتبا به لکنت می‌افتد و یا وقتی می‌خواهد احساساتش را بیان کند، دچار استرس می‌شود، […]
دانلود اپلیکیشن