23 اردیبهشت 1394

وقتی کودکم تب دارد

قسمت اعظم ناراحتی کودک در هنگام بیماری، به خاطر د اشتن تب است. بنابراین، تسکین این درد می تواند حالش را بهتر کند. تب همچنین می تواند باعث کم آبی بدن شود. در کودکان بین ۶ ماه تا ۴ سال، تب بالا ممکن است باعث حمله هایی شود که به […]
17 مرداد 1395

تغذیه کودک تب دار

تب با کاهش اشتها و افزایش متابولیسم بدن در روند تغذیه کودک اختلال ایجاد می کند. زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
دانلود اپلیکیشن