تشویق کودک

28 اسفند 1399

تشویق بیش از اندازه کودک

بسیاری از والدین فکر می کنند که تشویق کردن یکی از روش های خوب تربیتی برای کودکان است. وقتی کودک را تشویق می کنید، احساس خوبی نسبت به خودش پیدا می کند و سعی می کند که شما را دوباره خوشحال کند. با این وجود تشویق بیش از حد، حتی […]
دانلود اپلیکیشن