تغذیه‌ی مصنوعی

29 تیر 1393

تغذیه‌ی مصنوعی برای شیرخوار خطرهایی به همراه دارد.

شیر انسان به گونه‌ای تولید می‌شود که کلیه نیازهای کودک را تا ۶ ماهگی تامین می‌کند و دقیقاً مطابق با سیستم بدنی نوزاد است. اما گاهی ممکن است اتفاقاتی بروز کند که شیر مادر خشک شود یا برای تغذیه نوزاد کافی نباشد؛ در این حالت تغذیه با شیر خشک توصیه […]
دانلود اپلیکیشن