تلویزیون نگاه کردن

11 مرداد 1394

با تلویزیون نگاه کردن کودک خود مشکل دارید؟

-ابتدا از خود شروع کنید و برنامه خود را نظم دهید. ۲-جایگزین های دیگیری برای او در نظر بگیرید. ۳-به هر دلیل که نمیخواهید او برنامه ای را ببیند قاطع و صریح باشید. ۴-قبل از اینکه به تماشا بنشیند زمان تقریبی که اجازه دارد برنامه نگاه کند به او بگویید. […]
دانلود اپلیکیشن