17 مرداد 1394

توصیه های تربیتی (چگونه تنبیه کنیم؟)

بچه ها را بدون برنامه تنبیه نکنید ، وقتی که هر دو در موقعیت خوبی هستید به او شیوه کارتان را شرح دهید و بگویید اگر کار بدی انجام دهد شما مجبور به تنبیه اومی شوید. برای آن توضیح دهید که هر کدام از کارها چه تنبیهی را به دنبال […]
1 شهریور 1395

کی و چطور کودک را تنبیه کنیم؟

الفبای تربیتی منفی و مضری که در بعضی از نظام‌های خانوادگی رایج است و سازمان بهداشت جهانی هم آن را نقض می‌کند تنبیه روحی روانی است. غافل بودن از فرزند، تمسخر، محکوم و بی‌منزلت کردن کودک و بی‌توجهی به او از مخاطرات روانی‌ای محسوب می شود که عارضه فیزیکی‌ای را […]
دانلود اپلیکیشن