توانایی بیان

16 مرداد 1394

پرورش توانایی بیان و تنظیم احساسات در کودکان

توانایی بیان و تنظیم احساسات یکی از مهارت هایی است که والدین می توانند به کودکان خود آموزش دهند. بچه ها در سنین قبل از دبستان برای بیان و نام گذاری احساسات خود نیازمند به کمک هستند و والدین در این سن نقش مهمی در شناسایی احساسات کودکان ایفا می […]
دانلود اپلیکیشن