تکامل عاطفی

31 تیر 1393

دامنه تکامل اجتماعی و عاطفی کودکان در سه ماهگی

تکامل اجتماعی و عاطفی در ماه دوم، بیشتر اوقات خود را صرف تماشا و گوش دادن به اشخاص اطراف خود می‌کند. او به‌خوبی توجه اطرافیان به خود را درک می‌کند و وجود آنان باعث سرگرمی و آرامشش می‌شود. وقتی به او لبخند می‌زنید، احساس خوبی پیدا می‌کند و به‌طور غریزی […]
6 مهر 1393

اعتماد کردن و صبور بودن کودک ۴ ساله

در ۴ سالگی، اگرچه نسبت به ۳ سالگی‌اش بیشتر می‌تواند صبور باشد، هنوز هم گاهی نیازهایش فوری و اضطراری هستند و نمی‌تواند صبر کند، در نتیجه عکس العمل‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد. همان طور که شما نیازهای کودک تان را برآورده می‌کنید، او یاد می‌گیرد که می‌تواند به شما […]
دانلود اپلیکیشن