31 شهریور 1393

اولین گام‌ها در زبان‌آموزی کودکان

ممکن است کودکی دیرتر یا زودتر از خواهر و برادر بزرگترش و یا کودکان هم‌سن خود، واژه‌ها را ادا کند. بچه‌های اول معمولاً زودتر حرف می‌زنند، چون تمام توجه پدر و مادر به آنهاست و وقت بیشتری را به کار کردن با آنها اختصاص می‌دهند. بچه‌های دوم و سوم گفتگوهای […]
دانلود اپلیکیشن