جدا خوابی

2 شهریور 1395

نکاتی برای جداخواباندن کودک

۱. تنظیم ساعات خواب کودکان باید خسته و سیر به بستر بروند. بچه هایی که عمدتا وقت خواب خسته نیستند بچه هایی هستند که هنوز انرژی ذخیره شده را صرف نکرده اند. بچه ۴ ساله که ۱۵-۱۶ کیلو وزنش است حدود ۲۰۰۰ کالری که سرسفره است مصرف می کند. کودکانی […]
دانلود اپلیکیشن