جلب اعتماد

17 مرداد 1394

توصیه های تربیتی (جلب اعتماد کودک )

جلب اعتماد کودک و نوجوان یکی از موضوعاتی است که نباید والدین از آن غفلت کنند. اگر کودک به والدین خود اعتماد داشته باشد، احساس امنیت خواهد کرد.احساس امنیت نیز زمینه شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان را فراهم می کند. اعتماد و امنیت تربیت کودک از بدو تولد و حتی […]
دانلود اپلیکیشن