جملات مناسب

13 مرداد 1395

جملات ناخوشایند برای کودکان

  ۱) مناسب سن خودت رفتار کن! بهتر است به جای “مناسب سن خودت عمل کن” بگویید: “به نظر می رسد خیلی عصبانی هستی”، “می دانم وقتی چنین اتفاقی برایت افتاده بسیار ناراحت شده ای” این جملات به کودک آرامش می دهد و شرایط را قابل تحمل خواهد کرد.   […]
دانلود اپلیکیشن