حالت ایستاده

31 تیر 1393

دامنه تحرک کودکان در سه ماهگی

 تحرک کودک یک تا سه ماهه بسیاری از حرکات کودکان در یک ماهگی، می‌تواند رفلکسی یا واکنشی باشد. برای مثال، زمانی که سرش به یک  طرف برگردانده شود، حالت دفاعی نظیر شمشیربازان به خود می‌گیرد (واکنش تونیک گردن) و یا در مواجهه با یک صدای بلند و ناگهانی یا زمانی […]
دانلود اپلیکیشن