حرکات واکنشی

31 تیر 1393

دامنه حرکات نوازدان در یک ماهگی

تحرک نوزاد در هفته اول یا دوم، حرکات نوزاد حالت پرشی دارد. چانه و دستان او، ممکن است دچار لرزش شوند. هنگامی‌که او را به‌صورت ناگهانی تکان دهیم یا وقتی صدای بلندی می‌شنود، از جای خود می‌پرد و شروع به گریه می‌کند. در صورتی‌که این حرکات خیلی شدید و آزار […]
دانلود اپلیکیشن