15 اردیبهشت 1394

توجه به دیگران و حسادت در کودک ۴ ساله

از نیازهای اساسی بچه‌ها این است که در راس توجه باشند. به همین علت است که دائما تلاش می‌کنند که توجه شما را جلب کنند. والدین باید کودکان شان را در اولویت اول خود قرار بدهند، چرا که کودکان جز آنها کسی را ندارند. توجه، باعث می‌شود که کودک احساس […]
29 مرداد 1395

راه های درمان حسادت در کودکان

🌀 فرو نشاندن حسادت کودک از طریق فشار ، اجبار یا تنبیه امکان پذیر نیست. 🌀 تفهیم و آگاهی : به کودک گفته شود که ما تو را دوست داریم و اگر به کودک دیگر بیشتر توجه می شود به خاطر کوچکی و ناتوانی اوست. 🌀 رعایت اعتدال :در عین […]
دانلود اپلیکیشن