حمام کردن کودک

27 مرداد 1395

راهنمای حمام کردن نوزاد

تا زمانیکه بند ناف نیفتاده کودک را به صورت قسمتی حمام کنید.منظور از حمام قسمتی این است که قسمتهای مختلف بدن را به ترتیب بشوئید. وسایل قبل از شروع حمام وسایل مورد نیاز از قبیل حوله لباس تمیز و راحت ، شامپو بچه ، صابون بچه، تعدادی پنبه گلوله شده […]
دانلود اپلیکیشن