حوادث طبیعی

20 مرداد 1395

کودکان کم سن و سال و حوادث طبیعی

پس از روبرو شدن با یک حادثۀ بد مثل سیل، زلزله، آتش سوزى، طوفان و یا انفجار بمب، کودکان شاید واکنش هاى عجیبى نشان دهند که فهمیدن آن ساده نباشد. Mochilas Kanken No.2 حتى اگر کودک شما یا خود شما آسیب جسمى ندیده باشید، واکنش هاى روانى مى توانند بسیار […]
دانلود اپلیکیشن