حیطه جسمانی

13 مرداد 1395

حیطه جسمانی

با توجه به رشد سریع بدن در دوران کودکی ، تعذیه صحیح از اهمیت زیادی برخوردار است .سلولهای مغز در طول دوره شیرخوارگی و نوباوگی ،به سرعت در حال رشد و نمو هستند به طوری که وزن در طول سه سال اول زندگی حدود دویست درصد افزایش می یابد .مطالعات […]
دانلود اپلیکیشن