2 فروردین 1394

چه اقداماتی می‌تواند از بروز خفگی با مواد غذایی در کودکان پیشگیری نماید؟

) دو نیم کردن میوه‌‌های گرد و هسته دار مثل انگور و پختن میوه‌‌های سفت و سخت. ۲) خارج کردن دانه یا هسته میوه‌هایی مانند هلو یا هندوانه و سپس نرم و له کردن آن ها. ۳) خرد کردن انواع گوشت‌ها و جگر. ۴) جدا کردن تکه‌‌های کوچک استخوان و […]
دانلود اپلیکیشن