دامنه دید

31 تیر 1393

دامنه بینایی نوازدان در یک ماهگی

حس بینایی در اولین ماه بعد از تولد بینایی کودک دچار تغییرات بسیاری خواهد شد. او هنگام تولد دارای دید جانبی است (توانایی دیدن اطراف). ولی به‌تدریج می‌تواند توانایی تمرکز نگاه به نزدیک و به یک نقطه از مرکز دامنه دید را به‌دست آورد. او دوست دارد به اشیایی که […]
دانلود اپلیکیشن