درمان لجبازی

9 شهریور 1395

راه های درمان ﻟﺠﺒﺎﺯﯼ

با استفاده از این راهکارها می توانید لجبازی کودک خود را کاهش دهید و این رفتار را در او از بین ببرید. ۱ – ﻣﺴﺘﻘّﻞ ﺑﺎﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﮐﻮﺩﮎ : ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻠّﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﺎﮐﻮﺩﮎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘّﻞ ﻭ […]
دانلود اپلیکیشن