دروغ گویی والدین

16 مرداد 1394

دروغ گفتن به کودکان

بسیاری از والدین در رفتارشان با فرزندان در بسیاری از مواقع به دروغ متوسل می‌شوند.  از دروغ‌های به ظاهر بی‌اهمیت گرفته تا دروغ‌های “شاخدار”. پژوهشگران نسبت به تأثیر این دروغ‌ها در روابط خانوادگی هشدار می‌دهند. “اگر شیطونی کنی، آن خانمی که اونجا ایستاده، دعوات می‌کنه!” این جمله را شاید بارها […]
دانلود اپلیکیشن