دوران نقاهت

31 شهریور 1393

شیوه تغذیه کودکان در دوران نقاهت

تغذیه دوران نقاهت: برخلاف دوران بیماری که کودک بسیار بی‌اشتها است، در دوران نقاهت، به‌طور واضح اشتهای او بیشتر می‌شود. این زمان بهترین فرصت برای جبران وزن از دست رفته در دوران بیماری است. باید حتماً به مادر آموزش داده شود که از این فرصت استفاده کند و همواره سه […]
دانلود اپلیکیشن