راهبرد تربیتی

27 مرداد 1394

راهبردهای مفید در تربیت فرزندان

پدر یا مادر بودن یعنی مراقبت، محافظت، آموزش و راهنمایی کودکان و نوجوانان. در عین حال پدر یا مادر خوب بودن پدیده ای نیست که به طور اتفاقی و یا طبیعی پیش آید. باید گفت بالا بردن سطح دانش و مهارت های مورد نیاز در جهت رشد فیزیکی و تکامل […]
دانلود اپلیکیشن