رشد جسمی

31 شهریور 1393

ماساژ دادن در رشد جسمی و روانی کودکان اهمیت زیادی دارد.

ماساژ دادن برای کودک خوب است. ماساژ فایده‌های روحی و جسمی فراوانی برای کودک دارد. به ایجاد رابطه‌ی نزدیک بین والدین و کودک کمک می‌کند. وقتی کودک بدخلق است، او را آرام می‌کند. ماساژ باعث کاهش هورمون استرس یا کورتیزول در گردش خون می‌شود. احساس شادی و نشاط کودک را […]
دانلود اپلیکیشن