رشد طبیعی

17 خرداد 1394

علائم رشد طبیعی کودکان

اندازه‌گیری منظم وزن، قد و دور سر کودک  و هر بار قرار دادن این اعداد روی منحنی رشد استاندارد و بررسی منحنی رشد کودک در طول زمان روش خوبی است برای این‌که ببینیم آیا کودک به طور طبیعی رشد می‌کند یا نه. وزن حساس‌ترین معرف وضعیت تغذیه‌ای کودک است و […]
دانلود اپلیکیشن