8 بهمن 1393

اهمیت بازی در رشد تکاملی کودک

سریع ترین مرحله رشد مغز در طول زندگی ،تولد تا سه سالگی است. . در طول این دوره ، پیوندهای عصبی شکل می گیرد و روابط بین آنها توسعه می یابند . تکامل بیشتر مغز کودک در گرو بازی و ایجاد تجربه است .طراحی تحربه های جدید در حیطه های […]
23 اردیبهشت 1394

نکاتی در مورد رشد و تکامل کودک ۱ تا ۲ سال

نکاتی در مورد رشد و تکامل کودک ۱ تا ۲سال در سال دوم زندگی ، رشد فیزیکی کودک یعنی افزایش قد ، وزن و دور سر او قدری کندتر از سال اول زندگی است به طوری که متوسط افزایش وزن حدود ۵/۲ کیلوگرم ، افزایش قد ۵/۱۴_ ۱۲ سانتی متر […]
25 خرداد 1394

رشد کودک

از خصوصیات بارز دوران کودکی ، رشد و تکامل مداوم است که از لقاح تا پایان بلوغ ادامه دارد و هر کودکی برای خود رشد و تکامل ویژه ای دارد . رشد و تکامل دو پدیده ی توأم اند و روی هم مجموعه ی تغییرهای طبیعی بدن را از نظر […]
24 مرداد 1396

رشد کودک در ۵ سال اول زندگی

بسیاری از روانشناسان معتقدند که بخش عمده ای از شخصیت انسان تا ۶ سالگی شکل می گیرد این تئوری حتی اگر تا حدی درست باشد ما را ملزم می کند که تا حد امکان در تربیت کودکان دقت بیشتری به خرج دهیم متاسفانه بسیاری از پدر و مادر ها بدرستی […]
دانلود اپلیکیشن