رفتار با کودک

11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک (حفظ خونسردی )

چه جور پدر، مادرهایی، وقتی که بچه کار ناشایست انجام می دهد، خونسردی خود را حفظ می کنند؟ البته پدر مادری که گاه وبیگاه خونسردی خود را از دست ندهند، از تک شاخ هم نادر ترند. به هرحال عصبانی شدن و فریاد کشیدن پدر، مادرها ثمری هم ندارد. پس اگر […]
11 تیر 1394

اهمیت خودشناسی والدین

اهمیت خودشناسی والدین ما فقط فرزند فیزیکی پدر مادر هایمان نیستیم. ما فرزند ترسها، عقده‌ها، سایه‌ها و رفتارهای والدینمان هم هستیم. بدون شک خودشناسی عامل تعیین کننده‌ای در هر رابطه است. این رابطه می‌تواند یک رابطه‌ی دوستانه باشد یا رابطه‌ی بین یک زوج و یا رابطه‌ی بین والدین و فرزندان […]
11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک

زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک

زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
11 تیر 1394

چرا باید با بچه ها صادق بود؟

ساده ترین پاسخ به این سوال، وظیفه ایست که بر دوش والدین برای تربیت یک انسان سالم و صالح نهاده شده است. والدین موظف هستند که فرزندی تربیت کنند که به دیگران و جامعه خود خدمت کرده و او نیز انسان هایی تربیت کند که جامعه را در جاده سلامت […]
11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک

زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک

زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک (کودک را با دیگران مقایسه نکنیم)

مقایسه کودک با دیگران : بر اعتمادبه‌نفس او اثر می‌گذارد. یکی از مهمترین دلایلی که نباید فرزندتان را با بچه‌های دیگر مقایسه کنید این است که بر اعتمادبه‌نفس آنها اثر منفی خواهد گذاشت. آیا دوست دارید خودتان را مدام با دیگران مقایسه کنند؟ بیشتر مشکلات مربوط به ضعف اعتمادبه‌نفس در کودکی […]
دانلود اپلیکیشن