رفتار خوب کودک

22 اردیبهشت 1394

توجه به رفتارهای مثبت کودک

بسیار تعجب آور است که والدین اغلب به رفتارهای مثبت فرزندشان توجهی نمی کنند، در حالی که این کار نه تنها باعث افزایش رفتارهای مثبت کودک می شود بلکه رابطه فرزند و والدین را تقویت    می کند. راه بسیار ساده ای برای توجه به رفتارهای مثبت کودک و اطمینان از […]
دانلود اپلیکیشن