سال دوم

5 اردیبهشت 1394

نکات مهم تغذیه کودک در سال دوم زندگی

۱-برعکس سال اول که توصیه می‌شد تغذیه با شیرمادر مقدم بر غذای کمکی باشد در سال دوم با توجه به اهمیت بیشتر غذاهای جامد توصیه می‌شود که حتی‌المقدور شیرمادر بعد از غذا داده شود. ۲- دفعات تغذیه کودک(به غیر از شیرمادر) هنوز ۵ تا ۶ بار در روز است. ۳- […]
دانلود اپلیکیشن