20 بهمن 1399
خلق و خو

خلق‌و‌خو (سرشت) و رشد

خلق‌‌و‌خوی (سرشت) به تفاوت های فردی پایدار درکیفیت و شدت واکنش‌های هیجانی، سطح فعالیت، توجه وخودگردانی اطلاق می‌گردد. به مثال‌های زیردقت نمایید؛ مروارید دختری است که به راحتی با دیگران ارتباط برقرار میکند به آنها لبخند می‌زند و با همسالان خود تعامل خوبی دارد. بهداد پسری است که می‌تواند دریک […]
دانلود اپلیکیشن