5 شهریور 1395

توصیه هایی برای پیشگیری از سوختگی:

بچه­ های کوچک و سالمندان بیشتر از دیگران در معرض سوختگی قرار دارند. شایع­ترین علت سوختگی، آتش سوزی است. بیشتر سوختگی­ها در محل کار حادث می شوند بعد از آن، بچه­ های نوپا و بچه­ های سنین مدرسه که با کبریت بازی می­ کنند قرار دارند. سوختگی بیشترین طول مدت […]
دانلود اپلیکیشن