شیرمصنوعی

28 مرداد 1395

نکاتی که لازم است در دادن شیر مصنوعی به کودک رعایت کنیم

۱-اگر در تغذیه ی شیرخوار با شیشه شیر ، سوراخ شیشه بیش از حد بزرگ شده باشد ، محتویات آن بیش از مقدار لازم به دهان شیرخوار سرازیر می شود و اگر سوراخ پستانک خیلی تنگ باشد ، بلع بیش از حد هوا و در نهایت موجب دل درد وناراحتی […]
دانلود اپلیکیشن