صدای بلند

30 تیر 1393

دامنه شنوایی نوزادان در یک ماهگی

حس شنوایی مدت کوتاهی بعد از تولد، ممکن است از نوزادتان تست شنوایی گرفته شده باشد. در حقیقت آکادمی کودکان آمریکا توصیه می‌کند از تمام نوزادان قبل از ترخیص از بیمارستان، تست غربالگری شنوایی انجام شود و نتیجه آن به‌اطلاع والدین برسد. نوزادان متولد شده با شنوایی سالم، در اولین […]
دانلود اپلیکیشن